Sunday, November 30, 2008

Kids and Rules of Massage (मुले आणि मालिश करण्याचे नियम)

. मुलांची मालिश ही उन्हात झोपवून करावी, जेणेकरुन त्याच्या शरीराला सूर्य किरणांमधुनविटामिन डीमिळेल. यामुळे त्याची त्वचा विकार रहित आणि हाडे मजबूत होतील.

. कमजोर आणि अविकसित शरीर असणा-या आणि काही रोगांच्या कारणांमुळे दुर्बल झालेल्या मुलांना "कोड लिवर ऑइल" ने मालिश केली तर ती लाभदायक रहाते.

. मुलांची मालिश ही घरकाम करणा-या बाईकडून करता ती आईने जर स्वतः केली तर आईची ममता हि त्या शिशु साठी मंगलकारी भावना तयार होउन त्याचा मुलावर खुप चांगला प्रभाव पडतो. आणि मालिश शुद्ध सुरक्षित पद्धतीने होते. काही रोगांची लक्षणे दिसत असतील तर जवळपास सहा महिन्यांपर्यंत काही विशेष जाणकार डाँक्टरांकडून मालिश करणे लाभदायक ठरते.

. मुलांची मालिश ही जैतून च्या तेलानी करावी. जर जैतून चे तेल उपलब्ध नसेल तर नारळाच्या किंवा सरसोच्या तेलाने मालिश करावी.

. मुलांची मालिश ही कोमलतेने, हल्का दबाव देऊन आणि सावधानी ने करावी, जोडांवर गोलाकार हाथ फिरवून चार ही बाजुला मालिश करुन अंगाला ते १० वेळेस चालवून जोडांचा व्यायाम द्यावा. असे केल्याने जोड़ मजबूत आणि शुद्ध होतात. नवजात शिशुची कमीत कमी ४० दिवसांपर्यंत आणि अधिकाधिक सहा महिन्यांपर्यंत मालिश करणे लाभदायक ठरते.

Sweet Medicine on Maleriya (मलेरियावर गोड औषध)

मलेरियावर प्रभावी ठरणारीकोयनेलची गोळीकडुपणा मोजण्याचे जणू एक प्रमाणच बणून गेली आहे. त्याचा स्वाभाविक परिणाम मलेरियावरील औषधे टाळ्ण्यात होत असे. आता मात्र लहान मुलांमधिल मलेरियावरच्या उपचारासाठी खास गोड गोळ्या तयार करण्यात आल्या असून आफ्रिकेतील पाच देशांमध्ये झालेल्या चाचण्यात प्रभावी असल्याचेही दिसून आले आहे. बेनिन, केनिया, माली, मोजाम्बिक आणि टांझानिया या पाच देशांतील १२ वर्षाखालील ९०० मुलांना या नव्या गोळ्या देण्यात आल्या. चेरीची चव असल्याने मुलांनी गोळ्या थुंकून टाकणे बंद केले. त्यामुळे यापूर्वी वापरल्या जाणा-या औषधांपेक्षाही या नव्या गोळ्यांमुळे मुलांच्या आरोग्यावर अधिक चांगले परिणाम दिसून आले.

गोळ्यांच्या कडू चवीमूळे औषधे नाकारण्याकडे किंवा उपचार अर्धवट सोडून देण्याकडे मुलांचा कल असे. त्यातून औषधाना सहजासहजी दाद देणारे मलेरियाचे जंतु निर्माण होण्याचा धोका वाढला होता. त्यामुळे या नव्या औषधांचे तेथील मलेरिया नियंत्रण संस्थांतील कर्मचा-यांनी स्वागत केले आहे. या नव्या औषधांची किंमतही पूर्वीच्या औषधाईतकिच असल्याचे मुलांवरील उपचारात त्यांचा वापर अधिक लाभदायक ठरेल, असे या चाचण्यांचा प्रकल्प राबविणा-या संशोधकानीलांसेटया नियातकालीकाला म्हटले आहे.

तेंव्हा आता मुलांनी औषधे घेणे टाळू नये.

Saturday, November 29, 2008

Murad Acne : Get Soft, Smooth, Healthy Looking Skin

Guys and gals, have you ever come across the term "Acne"? Sorry! There is not a place to ask such stupid questions here. I am sure, the guys and gals who are affected from this diseases, they think like that. Because they never got a right solution to escape from the situation and such guys and gals blames on the product and the well wishers (like me) for not showing the right path. But before moving towards the treatment just take a look at following information which may helpful you to make your mind on certain point.

The word "Acne" is commonly found, a skin disease stimulated by alterations in the skin structures consisting of a hair follicle and its associated sebaceous gland. Acne wounds are normally brought up to as pimples, spots, zits, or acne. It is most commonly found during the time period between the beginning of puberty and adulthood. It affecting more than 85% of teenagers, and many times at short intervals carries into adulthood. When one can reach his/her early twenties then there is no means to make a prediction about how long it will take to vanish totally.

Just think over it for a little bit. Have you ever come across any good expertise or dermatologist for any sort of guidance on this issue? I know, you never moved towards such great expertise like Dr. Howard Murad, the certified Dermatologist who has one of the holder of 17 dermatology related patents. Just take a look on this figures. Over the past 30 years, Dr. Howard Murad has handled over 50,000 patients. This is the reason that his experience gave the birth of very well known product "Acne Complex" that is nothing but a boon to those who have suffered a lot from such brutal acne diseases. He brings up a simple 3 steps mantra to escape from acne diseases i.e., Step-1: Cleanse, Step-2: Treat and Step-3: Hydrate that's end; and you are free from roughshod acne diseases. Guys and gals, to rescue from any situation one can have the trust, and I think the name of trust is only "Murad Acne" and nothing else. So, I suggest you, just adopt the simple 3 steps and look at the mirror. I am sure that your inherent feelings only gives the blessings to "Acne Complex".