Wednesday, January 21, 2009

Stressful Period Before Delivery May Affect the Growth of Your Baby (प्रसूतिपूर्व काळात ताणाचा संततिवर परिणाम शक्य)

गर्भवती महिलांच्या मनावर तणाव असतील, तर त्यांच्या संततिमध्ये वागणुकीबाबतच्या समस्या (Behavioural Problems) निर्माण होऊ शकतात, असे शास्त्रज्ञांना आढळले आहे.

ऑस्ट्रेलियातील Telethon Institute For Child Health Research आणि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया विद्यापिठ यांनी संयुक्तपणे केलेल्या पाहणीतून हे निष्कर्ष समोर आले. त्यासाठी सतराशे मुलांचा अभ्यास करण्यात आला. दोन ते पाच वर्षे या वयोगटातील मुलांच्या वागणुकिचा अभ्यास करण्यात आला. यात ज्या मुलांची वागणूक योग्य नव्हती किंवा त्यांचा भावानिकदृष्ट्या उद्रेक होत होता, त्यांच्या कुटूंबाचे विश्लेषण करण्यात आले. त्यात या मुलांच्या आईने गर्भवती असताना केलेले धुम्रपान, त्यांच्यावरील ताण, त्या काळातिल कमी उत्पन्न, मुलांच्या जन्मानंतर दिसणारी “Baby Blues” लक्षणे या सर्व गोष्टींचा आणि मुलांच्या अयोग्य वागणुकिचा जवळचा संबंध असल्याचे आढ्ळुन आले. विशेष म्हणजे ज्या महिलानी मुलांना स्तनपान केले होते, त्यांच्या मुलांमधिल वागणुकिची पद्धत इतर मुलांपेक्षा जास्त योग्य असल्याचे आढ्ळुन आले.

या संशोधनातून अनेक गोष्टी लक्षात आल्या, महिला गर्भवती असताना त्यांना जास्त मानसिक आधार दिला पाहिजे, विशेषतः ज्या महिलांचे शिक्षण कमी आहे, किंवा ज्या सामाजिकदृष्ट्या एकाकी पडल्या आहेत, हक्कांपासून वंचित आहेत, त्यांना कौटुंबिक पाठ्बळ मिळाले पाहिजे, तरच त्यांची संतति चांगली होऊ शकते. मुलांमधिल वागणुकीच्या समस्या कशा सुधारायच्या हे आता आपल्याला माहीत असले, तरी त्यांची सुरुवात ते गर्भात असतानाच होऊ शकते, हे जास्त महत्वाचे,” असे Telethon Institute च्या Mr. Maunik Robinson यांनी नमूद केले आहे.

त्यामुळे कृपया गर्भवती महिलांनी त्यांच्या या काळात मन शांत ठेवणे आणि त्याचबरोबर बाकीच्या कुसवयी पासून लांब रहाणे हितकारक राहील.
संबंधित पुष्प :

01. Child's Global Fleshiness : (मुलांमधिल लट्ठपणाचा जागतिक रोग) - १
02. Child's Global Fleshiness : Child's Global Fleshiness : (मुलांमधिल लट्ठपणाचा जागतिक रोग) - २
03. Child's Global Fleshiness : How to measure weight? (वजन कसे मोजावे?) - ३
04. Kid's Breakfast (मुलांचा खाऊ )
05. Be aware about kid's fever (मुलांचे तापेपासून स्वंरक्षण)
06. ICU : Ice Cream Unit
07. A Solution on Bed Weting : Homeopathy (मुलांच्या बेड वेटिंगवर उपाय)
08. How to measure weight? (वजन कसे मोजावे?) - ३
09. Sweet Medicine on Maleriya (मलेरियावर गोड औषध)
10. Kids and Rules of Massage (मुले आणि मालिश करण्याचे नियम)
11. What is the importance of beauty sleep in your kid's life? (मुलांसाठी झोप किती महत्वाची?)
12. Anti Oxidents : Keep Disease Away (एंटी आँक्सिडेंटस : दूर ठेवा आजारपणाच्या तक्रारी)
13. Milk : The Best Food Forever! (दूध एक उत्तम आहार)
14. If someone afflicted at home (घरात जर कुणी आजारी असेल तर )
15. Kids, please do not habitual with Fast Food..!!!
16. How toxins enter our body?
17. Useful Websites for Kids (मुलांसाठी उपयुक्त वेबसाइट्स)
18. While Conversation With Kids (मुलांशी संवाद साधताना)
19. Cryos : The First International Sperm Bank In India (भारतातील पहिली आंतरराष्ट्रीय वीर्य बैंक)

Cryos : The First International Sperm Bank In India (भारतातील पहिली आंतरराष्ट्रीय वीर्य बैंक)

भारतातल्या अपत्यहीन जोड्प्यांसाठी ही नक्कीच आनंदाची बातमी आहे. मुंबईत Cryos International Sperm Bank अर्थात भारतातील पहिली आंतर्राष्ट्रीय वीर्यबँकेची शाखा सुरु झालेली आहे. भारतात IVS म्हणजेच “In Vitro System” या मेडिकल सायन्समधिल तंत्रज्ञानामुळे अनेक अपत्यहीन जोडप्यांना अपत्यप्रप्तिचा लाभ होत आहे. Cryos या आंतरराष्ट्रीय वीर्यबँकेच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या वंशाच्या आणि देशांच्या ३०० वीर्यदात्यांचे वीर्य IVS तंत्रज्ञानासाठी उपलब्ध होणार आहे. मात्र या वीर्यदात्यांबद्दलची सर्व वैयक्तिक माहिती गुप्त ठेवली जाणार आहे. वीर्यदात्याचा वंश, शिक्षण, वय, केसांचा, डोळ्यांचा रंग ही विर्यदात्याची माहिती एक दस्तऐवज म्हणुन Cryos International कड़े रेकॉर्ड केली जाईल परंतू वीर्यबँकेचा लाभ घेणा-या जोडप्यांना कुठल्याही परिस्थितीत ही माहिती दिली जाणार नाही, असे Cryos International Sperm बँकेने स्पष्ट केले आहे.

मला तरी असे वाटते की, ज्या जोडप्यांना अपत्यप्राप्तिचा योग संभवत नाही त्यांनी या बँकेचा फ़ायदा घ्यावा. त्यासाठी प्रथम आपल्या फॅमिली डॉक्टर कडून वा चांगल्या गायनिक डाँक्टरकडून स्वत:ची तपासणी करुनच काय तो निर्णय घ्यावा.

संबंधित पुष्प :

01. Child's Global Fleshiness : (मुलांमधिल लट्ठपणाचा जागतिक रोग) - १
02. Child's Global Fleshiness : Child's Global Fleshiness : (मुलांमधिल लट्ठपणाचा जागतिक रोग) - २
03. Child's Global Fleshiness : How to measure weight? (वजन कसे मोजावे?) - ३
04. Kid's Breakfast (मुलांचा खाऊ )
05. Be aware about kid's fever (मुलांचे तापेपासून स्वंरक्षण)
06. ICU : Ice Cream Unit
07. A Solution on Bed Weting : Homeopathy (मुलांच्या बेड वेटिंगवर उपाय)
08. How to measure weight? (वजन कसे मोजावे?) - ३
09. Sweet Medicine on Maleriya (मलेरियावर गोड औषध)
10. Kids and Rules of Massage (मुले आणि मालिश करण्याचे नियम)
11. What is the importance of beauty sleep in your kid's life? (मुलांसाठी झोप किती महत्वाची?)
12. Anti Oxidents : Keep Disease Away (एंटी आँक्सिडेंटस : दूर ठेवा आजारपणाच्या तक्रारी)
13. Milk : The Best Food Forever! (दूध एक उत्तम आहार)
14. If someone afflicted at home (घरात जर कुणी आजारी असेल तर )
15. Kids, please do not habitual with Fast Food..!!!
16. How toxins enter our body?
17. Useful Websites for Kids (मुलांसाठी उपयुक्त वेबसाइट्स)
18. While Conversation With Kids (मुलांशी संवाद साधताना)

Tuesday, January 20, 2009

Herbal Life : The products suits for everyone

Hair Loss, Weight Loss and many other unwellnesses can be cured by Herbal Life. Yeah! It is not my statement. It is the experiences of all the users or persons who gets cured from such diseases. What exactly the reason behind the Herbal Life products that its demand growing day by day? I think this is the question that everyone wish to ask me. Yeah! All you are right at this point. I think it is the time to move with me to know more about Herbalife's products.

Just take an example of Weight Loss. In fact, all these following questions rose in one's mind when there weight touches to sky and even after tremendous try they could not get the desired output. Just take a look on these questions that come from everyone's mind; How can I get slim personality? What is the procedure to increase the energy? How can I regenerate my skin? Actually, there is no stop to such questions. But many of us never try to get simple and easy method available on the net and just an one click away.

It is natural tendency of (we) people that we never found or even think about the easiest way. Here is your easiest way to get the solution. The name of this solution is Herbalife. Yeah! It is the website that brings up most efficient and beneficial products especially for you. For example, Beverage Mix and Formula 1 Instant Healthy Meal Shake Mix are the product that one can never deny the fact to get the outbound results of it. These products are full of protein punch and for especially made for weight management.

Here I would like to add one more point is, this website also brings up the Herbal Nutrition Network that everyone becomes an independent Herbalife Distributor in the USA, Canada, UK, Australia, and New Zealand. Just be an owner of a Herbalife's most best-selling products and starts your own earnings. Really, I never seen here before such type of opportunity that any other website offers to the society. What you think? If you wish to become your own boss then just fill up the contact form at "Herbal-nutrition.net".

Sunday, January 11, 2009

Useful Websites for Kids (मुलांसाठी उपयुक्त वेबसाइट्स)

इंटरनेटवर मुलांसाठी अशा काही पुष्कळ वेबसाइट्स आहेत की ज्या मुलांबरोबर त्यांच्या पालकांसाठीही उपयुक्त ठरतील. आपल्या नावासारख़ेच यामध्ये ज्ञानाचे भंडार आहे. Phoon Art (फून आर्ट)आणि Craft (क्राफ्ट), गोष्टी (Stories), Play-and-Win (प्ले आणि वीन), खेलजगत (स्पोर्ट्स), Ecology (इकाँलाँजी), Science Lab (सायन्स लँब) , Knowledge (नाँलेज), Book Buzz (बुक बझ, Print Gallery (प्रिंट गँलरी), School Zone (स्कूल झोन), Quiz (क्विज), Color Book (कलर बुक), History (हिस्ट्री) सर्व काही इथे आपल्याला मिळेल.

bbc.co.uk आणि CBS:

ते वर्षांच्या मुलांसाठी या वेबसाइट्स उपयुक्त आहेत. Games (गेम्स), Stories (गोष्टी), Latest Kids (लेटेस्ट किड्स) आणि Family News (फॅमिली न्यूज़) सर्व काही इथे मिळेल. इथे तुम्हाला खुप सा-या गोष्टी आणि Rhymes मिळतिल. मुले आपल्या पालकांच्या मदतीने त्या पाहू-वाचू शकतील आणि त्यांच्या प्रिंट काढून आपल्या मित्रानाही देऊ शकतील. मुले जर कलर शौकिन असतील तर इथे दिल्या गेलेल्या चित्रांना कलर करुन त्याच्या प्रिंट काढून Computer वर दाखविल्याप्रमाणे त्यात रंग भरू शकतिल. Phoon-and-Games (फून आणि गेम्स), Music-and-Songs (संगीत आणि गाणे) या व्यतिरिक्त Make-and-Do म्हणजेच वेबसाइटवर दिलेल्या सुचनेद्वारे त्या वाचून आपल्या जवळील रंग (Color), पेपर (Paper) आणि कात्रिच्या (Scissor) च्या साहाय्याने नवीन वस्तु बनवून आपली क्रियाशीलता (Creativity) वाढवू शकतात.

Need2Know.co.uk:

ही वेबसाइट विशेष आणि मुलांना हुशार बनविण्यास मदत करते. आपल्याला International Day of Non-Violence (इंटरनँशनल डे आँफ नाँन-व्हायोलेंस) काय असतो ते माहीत आहे का? अथवा तुम्ही (मुले) अभ्यास करत असताना आपले दैनंदिन काम, खेळ आणि आहारविहार चे कसे नियंत्रण करू शकता? ह्या सगळ्या गोष्टि आपण या वेबसाइटवर समजुन घेऊ शकता. या वेबसाइटवर मुले आणि त्यांचे पालक हे त्यांच्या विचारांचे आदान-प्रदान ही करू शकतात.

Funology.com:
span>चुटकुले, रोचकपूर्ण सत्य, खेळ आणि इतर -याच गोष्टी इथे आहेत. इथे तुमच्या मनोरंजनाची ख़ास करुन काळजि घेण्यात आलेली आहे. Indoor Games (इनडोअर गेम्स), Outdoor Games (आउटडोअर गेम्स), तुमच्या डोळ्यांच्या व्यायामासाठी आवश्यक तो सरावही मुलांना इथे करावयास मिळेल. त्यासाठीही इथे खुप गेम्स आहेत. मुले त्यांच्या मित्रांना घरी बोलावून सर्वांबरोबर या मनोरंजनाचा भरपूर फायदा घेऊ शकतात.

HowStuffWorks.com:

या वेबसाइटला नवीन जमान्याचा इनसाइक्लोपेडिया (Encyclopedia) म्हणता येइल. यामध्ये सर्व माहिती ही सोप्या शब्दात आणि चित्रांच्या साहाय्याने दर्शविलेली आहे. यातील विशेष बाब म्हणजे तुम्ही किंवा तुमचा मुलगा हा सायन्स आणि टेक्नोलॉजी (Science and Technology) या विषयात रूचि घेणारा असेल तर त्याला ही वेबसाइट अत्यंत आवडेल.

AskKids.com:
ही वेबसाइट म्हणजे ख़ास करुन मुलांसाठी तयार केलेला एक सर्च इंजिन (Search Engine) आहे. ज्याचा वापर हा सोपा आणि सुरक्षित आहे. यामध्ये तुम्हाला तुमचा प्रश्न हा इंग्रजिमध्ये टाइप करावा लागतो आणि ज्याचे उत्तर हे तुम्हाला काही सेकंदातच मिळते. गणित कौशल्य (Math Skills), शिकण्याची टीपणे (Learning Tips) यापासून ते इतिहास (History), सायन्स फ़ँक्टस (Science Facts) भाषांची कला (Language Arts) हे सर्व काही इथे मिळेल. एवढेंच नाही तर तुम्ही इथे online Pencil ने ही लिहू शकता आणि चित्र तयार करुन त्यात रंग ही भरू शकता.

HearingKids.com:

ही केथ (Mr. Keth) नावाच्या कलाकाराची वेबसाइट आहे. गोष्टी आणि अनिमेशनच्या व्यतिरिक्त यामध्ये ऑनलाइन कलरिंग बुक (online coloring book) आहे ज्यामध्ये तुम्ही चित्रांमध्ये computer च्या साहाय्याने रंगही भरू शकता. यामध्ये गोंधळात टाकणारे खेळ (Puzzle Games) ही आहेत. या वेबसाइट मध्ये मुलांसाठी नवीन वस्तू बनविण्याबरोबरच त्यांची शिक्षणाप्रती रूचि वाढवण्यास मदत होइल. तेंव्हा सर्व पालकाना एक सल्ला देऊ इछितो की त्यानी आपल्या मुलांना जर TV पासून दूर ठेवायचे असेल आणि त्यांच्या क्रियाशिलतेला (Creativity) ला वाव द्यायचा असेल तर या वरील वेबसाइटची मदत घेणे इष्ट ठरेल.

संबंधित पुष्प :

01. Child's Global Fleshiness : (मुलांमधिल लट्ठपणाचा जागतिक रोग) - १
02. Child's Global Fleshiness : Child's Global Fleshiness : (मुलांमधिल लट्ठपणाचा जागतिक रोग) - २
03. Child's Global Fleshiness : How to measure weight? (वजन कसे मोजावे?) - ३
04. Kid's Breakfast (मुलांचा खाऊ )
05. Be aware about kid's fever (मुलांचे तापेपासून स्वंरक्षण)
06. ICU : Ice Cream Unit
07. A Solution on Bed Weting : Homeopathy (मुलांच्या बेड वेटिंगवर उपाय)
08. How to measure weight? (वजन कसे मोजावे?) - ३
09. Sweet Medicine on Maleriya (मलेरियावर गोड औषध)
10. Kids and Rules of Massage (मुले आणि मालिश करण्याचे नियम)
11. What is the importance of beauty sleep in your kid's life? (मुलांसाठी झोप किती महत्वाची?)
12. Anti Oxidents : Keep Disease Away (एंटी आँक्सिडेंटस : दूर ठेवा आजारपणाच्या तक्रारी)
13. Milk : The Best Food Forever! (दूध एक उत्तम आहार)
14. If someone afflicted at home (घरात जर कुणी आजारी असेल तर )
15. Kids, please do not habitual with Fast Food..!!!
16. How toxins enter our body?

Defibrillator Lead Lawsuit

Guys, have you any idea about Defibrillation Leads? Well, This gimmick used to influence the unnatural beats of everyone. Yeah! At the first sight everyone can understand that this is a great boon for everyone but I am sorry it is not the case. Let us move with me to know about the concealed trueness following Defective Defibrillator Lead. I think, this explanation will surely help you a lot.

Guys, if you know, Defibrillation is the classic rest-cure for the dangerous cardiac arrhythmias, ventricular fibrillation and ventricular tachycardia. It comprises of acquitting a cure dose of electrical energy to the impressed heart with a twist called a defibrillator. It eliminate the polarization of a vital mass of the heart muscle and appropriates normal venous sinus beat to be brought back into original cardiac pacemaker.

I know, all these words are quite difficult to understand but clears the one thing that something goes wrong with your heart. Guys, these Defibrillators are embedded near the shoulder joint connecting to the heart and used to shape a person’s heartbeat, through one or more leads. Guys, this is a system to give a life to affected person. But, in fact, this system can in reality, bear unneeded blow to the heart of the person resulting to death.

This is the most powerful ground the company, Medtronic Inc. resolved to remove their product who gives a life to person known as Sprint Fidelis Defibrillator Leads from the market at the time when they come across some such events. There are over 5,000 buddies who badly needs such type of medical help that they employing such gimmick found to be failed after some months of implantation.

So, I suggest you, if you found such type of cases or someone, the Medtronic Defibrillator Recall helps you to get valuable pays.

How toxins enter our body?

Acidic juices like canned orange juice, soft drinks, tomato juice, and pineapple juice stored in lead glazed cans may cause lead poisoning. Lead is a neurotoxin that affects learning capacity in children.

MSG (Mono Sodium Glutamate) is another remarkably potent neurotoxin. It has the capacity to cause swelling of the nerves only after 90 seconds of contact in laboratory cell cultures. It is believed to be responsible for the “Chinese Restaurant Syndrome” in which those who are sensitive to MSG experience headache, unhealthy and sometimes the trait of lacking enthusiasm in the extremities after eating a Chinese meal.

A few feel highly uncomfortable after consuming MSG whereas it does not affect others. But in my opinion, MSG is an un-necessary addition to food and is not worth even the slightest risk.

Caffeine is another ingredient common in soft drinks. Children, and adults too, consuming caffeine may experience hyperactivity, learning disability, concentration problems and mood swings.

And what about the sugar! Excessive sugar consumption is linked with obesity, attention deficit disorder, hyperactivity and degenerative diseases like diabetes, blood pressure, heart disease etc.

Children tend to eat mainly those foods advertised on television. Interestingly, nearly all the models in these commercials are thin. The message that children get while watching fast food ads is that such foods will not affect your weight. This attitude can get them addicted to fast foods and that is when the real problem begins.

Consuming these foods once in a while is acceptable if they are otherwise eating a healthy balanced diet. But when it becomes an addiction, it may lead to deficiencies, ironically resulting from being overfed.

Health is our most precious commodity and there is no doubt about it. As parents, one of the most important gifts you can give your child is a wise way of eating. It will play a vital role as good eating habits will help all his faculties to develop better and you as parents will be contributing to the making of a whole new healthy generation, which may be the best in the world. So are you ready to serve it right!

Next time you order that burger with extra cheese, bite into that Pizza or sip a canned juice, think again. You may be letting open a flush gate of unwellnesses
संबंधित पुष्प :

01. Child's Global Fleshiness : (मुलांमधिल लट्ठपणाचा जागतिक रोग) - १
02. Child's Global Fleshiness : Child's Global Fleshiness : (मुलांमधिल लट्ठपणाचा जागतिक रोग) - २
03. Child's Global Fleshiness : How to measure weight? (वजन कसे मोजावे?) - ३
04. Kid's Breakfast (मुलांचा खाऊ )
05. Be aware about kid's fever (मुलांचे तापेपासून स्वंरक्षण)
06. ICU : Ice Cream Unit
07. A Solution on Bed Weting : Homeopathy (मुलांच्या बेड वेटिंगवर उपाय)
08. How to measure weight? (वजन कसे मोजावे?) - ३
09. Sweet Medicine on Maleriya (मलेरियावर गोड औषध)
10. Kids and Rules of Massage (मुले आणि मालिश करण्याचे नियम)
11. What is the importance of beauty sleep in your kid's life? (मुलांसाठी झोप किती महत्वाची?)
12. Anti Oxidents : Keep Disease Away (एंटी आँक्सिडेंटस : दूर ठेवा आजारपणाच्या तक्रारी)
13. Milk : The Best Food Forever! (दूध एक उत्तम आहार)
14. If someone afflicted at home (घरात जर कुणी आजारी असेल तर )
15. Kids, please do not habitual with Fast Food..!!!

Saturday, January 10, 2009

Zeolite : A solution of good health

Now a day, Health has become one of the major worries. Earlier humans used to hunt down for their living, due to which their body had to pass through a lot of physical exercise. This made them a life active and alert. Now, life has become more simple-minded and prosperous. Everything we need is just a phone call away. This easy life has limited humans to do that bit of physical exercise which is required to keep the body fit and healthy. Here I think that is the reason and need of healthy living residing.

Here, I would like to ask you one important question is, How do you ensure that we have all that we need to have a healthy living? Is it that we need proper nutrition and a fit and healthy body? I think that beneficial health is all that one hungers for.

As we are a part of this environment and responsible to pollute it; naturally, we acquire small molecules, peptides, or proteins and are capable of causing disease on contact with or absorption by body tissues by interacting with biological macromolecules. Yeah! I have just briefing here with the term toxin that our body is witness of it.

Guys, all you are heard about it that we must remove toxic substances from the body; it means, one can undergoes with detoxification process to get alternative health. Well, but the question is remains at its place. How to get ride of such condition? Is it there any sort of solution? Off course, here is only one solution named Zelolite. This product is also known as dietary supplements and can be used for detoxification. It is not only an organic pure Zeolite powder but also helps you to cut down your weight too.

Guys, if you are really mean to have a healthy life then I think there is no any other best solution likes Zeolite. Just take an experience of it.

Friday, January 9, 2009

Kids, please do not habitual with Fast Food..!!!

Dear kids, how many of you very well know with the diseases if one can habitual with Fast Food? In simpler manner, it brings into existence the disease. Burgers, Pizzas, Grilled Sandwiches, Chicken Rolls, Cakes, Pastries, French Fries, Brownies, Pav Bhaji, Samosa, etc. are high in white flour (maida), sugar and hydrogenated fat.

Eat immoderately such foods over a period of time makes all, especially the children, in a habitual and longstanding manner unwell. These foods are low in any substance that can be metabolized by an organism to give energy and build tissue. Children eating up such foods get undernourished because the body needs more nutrients during their growth or development phase, but fail to get the same as children continue to support oneself on a diet of fast foods.

If the body is unable to meet its urgent or peremptory request of nutrients, the immune system (resistant power) gets influenced or affected and the child gets lying face downward to frequent colds, allergies, asthma, boils on the body, acne, premature graying of hair, irregular menstrual cycle in girls, low energy levels, difficulty in concentration, poor performance in school, excessive hunger, constipation, mood swings, depression, botheration behavior – and the list is endless.

A body with a depressed or low in spirits immune system can be compared to a country with a weak military force. The enemy can come in easily and reside, thus leading to many serious degenerative or chronic problems.

So, all the kids are requested to please do not habitual with bad things like Fast Food. And all dear parents, please look in to the matter seriously as early as possible before your beloved one caught by the coming diseases. So, Pleeeeeeeeeeese... do not habitual with Fast Food..!!!

संबंधित पुष्प :

01. Child's Global Fleshiness : (मुलांमधिल लट्ठपणाचा जागतिक रोग) - १
02. Child's Global Fleshiness : Child's Global Fleshiness : (मुलांमधिल लट्ठपणाचा जागतिक रोग) - २
03. Child's Global Fleshiness : How to measure weight? (वजन कसे मोजावे?) - ३
04. Kid's Breakfast (मुलांचा खाऊ )
05. Be aware about kid's fever (मुलांचे तापेपासून स्वंरक्षण)
06. ICU : Ice Cream Unit
07. A Solution on Bed Weting : Homeopathy (मुलांच्या बेड वेटिंगवर उपाय)
08. How to measure weight? (वजन कसे मोजावे?) - ३
09. Sweet Medicine on Maleriya (मलेरियावर गोड औषध)
10. Kids and Rules of Massage (मुले आणि मालिश करण्याचे नियम)
11. What is the importance of beauty sleep in your kid's life? (मुलांसाठी झोप किती महत्वाची?)
12. Anti Oxidents : Keep Disease Away (एंटी आँक्सिडेंटस : दूर ठेवा आजारपणाच्या तक्रारी)
13. Milk : The Best Food Forever! (दूध एक उत्तम आहार)
14. If someone afflicted at home (घरात जर कुणी आजारी असेल तर )

Thursday, January 8, 2009

If someone afflicted at home (घरात जर कुणी आजारी असेल तर )

आपल्या कुटुंबात किंवा घरामध्ये जेव्हा कुणी आजारी पड़ते तेव्हा त्यांच्या बाबतितला काही घरातील लोकांचा उपेक्षित असा दृष्टिकोण असतो, त्यांना असे वाटते की आजारी पडणा-याने काही अपराध केला आहे. लहान कुटुंबामध्ये आणि नौकरी करणा-या कुटुंबामध्ये तर कुटुंबातिल एखाद्याचे आजारीपण हा ज्वलंत प्रश्न असतो. खरेतर कुणीही आपल्या मर्जीनुसार आजारी पडत नसतो ना त्यांना आजारी पडण्याचा शौक असतो. जर तुमच्याबरोबर हा प्रकार होत असेल तर तुम्ही

. स्वत: घाबरून जाऊ नका; आणि आजारी व्यक्तीला सुद्धा त्याचे भय वाटू देऊ नका. त्यांना दिलासा दया आणि लगेच डाँक्टरला दाखवा. -याच वेळेस थोड्याश्या उपेक्षेमुळे गंभीर परिणामाना सामोरे जावे लागते. तुम्ही जर रोगी माणसास डॉक्टर कड़े घेउन जाऊ शकत असाल तर जरूर घेउन जा किंवा त्याना घरी बोलाउन घ्या. तुम्ही कितीही जरी बुद्धिमान असाल तरी स्वत: डॉक्टर बनून त्यांचा इलाज करू नका. रोग्यानीही हे लक्षात ठेवावे की जर घरच्या लोकानी त्यांच्या मर्जीनुसार जर औषध दिले तरी ते घेऊ नये. डाँक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच औषध घेणे हितकारक ठरते. आपण आपल्या नौकरीचा मोह करतो परंतु आजारी पणात आपल्या घरातील रोगी माणसांकडून तो आजारी असताना नौकरीचा मोह धरु नका. अर्थात रोग्यास त्वरित इलाज देण्याचा प्रयत्न करा.

. महिलावर्ग या अशा वेळेस सर्वात जास्त तणावात असतात; कुटुंब-मुले आणि वरून आजारी सदस्य. अशा वेळेस घरातील कुणीही एका महिलेने आजारी माणसाची काळजी घेण्याचे तसेच रोग्यास साह्हाय करण्याची जबाबदारी घेण्याचे उत्तरदायित्व पार पाडावयास हवे जेणेकरुन दूसरी मुलांचा सांभाळ करू शकेल. मुलाना रोग्यापासून दूर ठेवावे.

. जेव्हा जेव्हा आजारी माणसाची सेवा करावयाची असल्यास, त्यांना औषधि द्यायची असल्यास आपले नाक रुमालाने झाकून घ्यावे; असे करण्याने आजारी व्यक्तीला वाईट वाटावयास नको की त्याच्या जवळ येणारा सदस्य अशा रुपात समोर यावा. हा एक सुरक्षित उपाय आहे.

. जर तुमच्या कुटुंबातिल सदस्य हां गंभीर आजाराचा शिकार झालेला असेल आणि तुमची आर्थिक स्थिति ठीक नसेल तर त्वरीत चँरीटेबल ट्रस्ट शी संपर्क साधावा. संस्थेला आजारी व्यक्तिचे सर्व पपेर्स दाखवा यामुळे मदद मिळण्यास सोंपे जाइल. मोफत मदद घेण्यात स्वत:चा कमीपणा मानु नका कारण इथे प्रश्न आहे तो एका जिवाच्या जगण्यामरण्याचा.

संबंधित पुष्प :

01. Child's Global Fleshiness : (मुलांमधिल लट्ठपणाचा जागतिक रोग) - १
02. Child's Global Fleshiness : Child's Global Fleshiness : (मुलांमधिल लट्ठपणाचा जागतिक रोग) - २
03. Child's Global Fleshiness : How to measure weight? (वजन कसे मोजावे?) - ३
04. Kid's Breakfast (मुलांचा खाऊ )
05. Be aware about kid's fever (मुलांचे तापेपासून स्वंरक्षण)
06. ICU : Ice Cream Unit
07. A Solution on Bed Weting : Homeopathy (मुलांच्या बेड वेटिंगवर उपाय)
08. How to measure weight? (वजन कसे मोजावे?) - ३
09. Sweet Medicine on Maleriya (मलेरियावर गोड औषध)
10. Kids and Rules of Massage (मुले आणि मालिश करण्याचे नियम)
11. What is the importance of beauty sleep in your kid's life? (मुलांसाठी झोप किती महत्वाची?)
12. Anti Oxidents : Keep Disease Away (एंटी आँक्सिडेंटस : दूर ठेवा आजारपणाच्या तक्रारी)
13. Milk : The Best Food Forever! (दूध एक उत्तम आहार)

Sunday, January 4, 2009

Keep Healthy LifeStyle with EnergyFirst

"Health is Wealth" - How many times we heard this phrase? Actually, it comprises all the things in the universe and no need to explain it further but ... The word "But" plays important role and the reason behind every issue. Am I Right? And if issue relates to our health or healthy lifestyle then it is necessary to say something about it.

Guys, we people residing on this earth wants good health or healthy lifestyle through out the life (even doing bad habits). How one can explains the word "health"? Is it a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity? OR Is it a resource for everyday life, not the objective of living?

Guys all the explanation relates to our health or healthy lifestyle. Health is a positive concept underlining social and personal resources, as well as physical capacities. Guys, apart from all these daily routine food we need somewhat good and healthy energy drinks. Yeah! I know after reading the word "green energy drink"; it is obvious that one question rose in your mind that where one can gets this fantastic and life boosting product? Guys, while surfing on the Internet I come across one website named "EnergyFirst.com" that brings up a product called green energy drink. I think that no one can guess a green drink that provides a powerful energy boost and replaces the need for coffee. Yeah! Exactly, 5 servings of vegetables in every scoop is equal to the little quantity of green energy drink. It boosts your immune booster that helps to guard the attack of colds or flu. One more thing I would like to add here is, you can get this product on unbelievable price, just move on the cursor on above link to get it.

This website also brings up the 6-hour series by Joe Dillon on 6 audio tapes provide the perfect educational foundation for getting you on track to achieving your healthy lifestyle goals. This 6-hour series elaborates the latest research on nutrition, exercise, and core supplementation.

Peoples who are suffering from obesity now can gets one more 100% effective products known as "whey protein stevia". This product looses weight, burns fat, feels energized, improves your health, and looks & feel younger with ProEnergy Whey Protein Powder. I have never seen here before such type of purest and most biologically available source of protein in history. And one more thing all are available at unconvincing price. So, just move on get these products to keep healthy lifestyle.