Monday, December 12, 2011

Nachani Bhakari : (नाचणीची भाकरी)

भाकरी (Bhakari) हा शब्द ऐकताच समोर येते तो जाडसर पांढ-या रंगाचा, गोल पापुद्रा असलेला जवारीचा एक चविष्ट प्रकार. लहानपणी आपण सर्वजणांनी थोड्याफार फरकाने का होईना या भाकरीच्या पापुद्र्याला लोणच्याचा खार लावून किंवा तूप मीठ लावून नक्कीच स्वाद घेतला असेल. आजही मला हा प्रकार अतिशय आवडतो. असो...!!

Nachnichi Bhakari
आज मी तुम्हाला नाचणीच्या भाकरी (Naachnichi Bhaakari) बद्दल सांगणार आहे खरेतरं याचा उपयोग हा अतिस्थूल व्यक्तिंनी वजन कमी करण्यासाठी नाचणीची भाकरी लोणी काढलेले ताक घ्यावे. नाचणीची भाकरी ही पचायला हलकी असल्याने कोणत्याही आजारात चालते. विशेषत: गोवर, कांजिन्या या विकारात ती पथ्यकर आहे.

यासाठी लागणारे साहित्य : नाचणीचे पीठ, मीठ व पाणी

Nachnichi Bhakariकृति :

नाचणीचे पीठ चाळून घेउन त्यात थोड़े मीठ घालून पाण्याने घट्ट भिजवावे. जर पीठ दळून बरेच दिवस झाले असतील किंवा भाकरी चिराळायची भीती असेल तर पीठाची उकड़ काढावी. यासाठी एका कढईत दोन वाटया पाणी घ्यावे, ते उकळावे. त्यात थोड़े मीठ घालावे. त्या उकळत्या पाण्यात नाचणीचे पीठ ते दिड वाटी घालावे चांगले ढवळून झाकून ठेवावे. थोड़े गार झाल्यावर पीठ चांगले मळून घ्यावे. त्यातील एक मोठा आंब्याएवढा गोळा घेउन भाकरी थापावी नेहमीच्या भाकरीप्रमाने तव्यावर पीठाची बाजू वर येइल अशी तव्यावर टाकावी. भाकरी थोड़ी गरम झाली की पाणी फिरवावे नेहमीप्रमाने खालच्या बाजूने चांगली भाजली म्हणजे तव्यावरून काढून विस्तवावर भाजावी.

तुम्ही घरी फुलके भाजतात तसेही नाचणीचे फुलके (Nachaniche Fulake) करता येतील. खरेतरं हा प्रकार पिठलं आणि Nachnichi Bhakari असा जर बेत असेल तर मग काही विचारायलाच नको.

हो! पण हे सगळे करण्याअगोदर स्वत:चे वजन मात्र करून घ्या बरं कां?

Sunday, July 31, 2011

शेवग्याच्या (drumsticks) कोवळ्या पानांची भाजी : एक पथ्यकारक रेसिपी

होय! तुम्ही -याचदा शेवगा हे नांव ऐकलं असेल. याला Moringa Oleifera असेही म्हणतात. यालाच आपण सर्वजण इंग्रजीमधे drumsticks म्हणतो. हे एक अतिशय गुणकारी फळ. घरामधे करता येण्याजोगी शेवग्याच्या कोवळ्या पानांची भाजी .... चला एकदा याची कृति बघुन घ्या आणि स्वस्थ, आनंदी रहा .....

साहित्य :
०१. शेवग्याची कोवळी पाने
०२. कांदा
०३. मिरची
०४. लसूण
०५. तेल
०६. फोडणीचे साहित्य
०७. हिंग
०८. ओलं खोबरं

कृति:
शेवग्याची कोवळी पाने निवडून स्वच्छ धुवून घ्यावीत. नंतर बारीक चिरावित. एका कढईत तेल घेउन त्यात मोहरी, हिंग, हळद घालून फोडणी करावी. त्यात कांदा बारीक चिरून घालावा परतून घ्यावा. नंतर / लसूण पाकळ्या घालून परताव्यात. नंतर हिरव्या मिरचीचे मोठे तुकडे करून ते घालावेत. सर्व निट परतले गेल्यावर त्यात चिरलेली भाजी घालून परतावे. झाकण ठेवून वाफेवर शिजवावी. जरूर पडल्यासच पाणी घालावे. एक वाफ येउन गेल्यावर चविनूसार मीठ घालावे पुन्हा परतून झाकण ठेवावे. भाजी पूर्ण शिजल्यावर ओले खोबरे घालावे भाजी गँसवरून उतरवून घ्यावी.

उपयोग:
सर्व प्रकारच्या वात विकारावर शेवग्याची पालेभाजी पथ्यकर उपयुक्त आहे. बरेच दिवसाच्या तापातून उठल्यावर भूक पूर्ववत व्हावी म्हणून ही भाजी खावी. जेवल्यावर धाप लागणे, पोटात गँस धरणे, डोकेदुखी, डोळ्यांचे विकार यात या भाजीचा विशेष उपयोग होतो.

शेवगा या फळाच्या किंवा भाजी म्हणा हवे तर. खरेतर या drumsticks च्या natural benefits and curative properties मुले हे एक नैसर्गिक उपचार म्हणून नावारूपस आलेले आहे. तेव्हा जमेल तेव्हा या नैसर्गिक गोष्टींचा आस्वाद घ्या आणि स्वस्थ मस्त रहा....!!!

Monday, May 9, 2011

Personality Boost Up Things : Just Get It Here

Yeah! How to put an identity for your house? I know there are many answers that may rise in your mind. But the most specific is lawn care. Yeah! It is true. Only lawn can give a perfect identity to your most beloved house. I know both of you can make it look as desired, whether be it posh, elegant or charming. It is your beautiful house that gives you a unique identity. Because it is best to give stress to the first part of the house that people will see, the lawn. But as a matter of fact, you need to take lawn care. How to get it done? Just remember about dallas lawn service. Yeah! It is the perfect way to keep your lawn green. You know what? They have experienced and knowledgeable staff, including a certified horticulturist with 25 years of experience. Now tell me. What else you required to keep your lawn green?

I don’t know what you think about to look beautiful? It is a matter of your perception that you may need good looking shirts or hats. But just think if you have embroidered shirts and hats that explore your personality. I know surely you go with it. But where one can find such artists to give you stylish touch? In fact, you need not worry about it. Because dallas embroidery will make it easy. Yeah! It is division of well-known Posy Lane Inc. what we know it closely. They will give you embroider shirts, hats, bags, blankets, jackets front and back, and do it with quick professional service. Yeah! They work big and small jobs as you required. They have such machinery’s that can embroider as large as 17" x 17" and sixteen colors in a single pass. Oh! My God! What a fantastic work it is? Just get your role model logo digitized by them and be a good looking personality.

Yeah! It is a time to start your kid’s school and they need good looking and light weight backpacks. I know it is their right to throw out old one and they want new. It is really a very crucial condition of parents to find out his/her most wanted backpacks. But here is a solution. Yeah! All you are right. Just get personalized kids backpacks from Posy Lane. Now don’t tell me that you never know this name. Yeah! It is the name of trust where all children and many parents eagerly wait to shop it. Yeah! There is a reason. They can get colorful and kind of varieties only at this place. Off course all they are experienced with its affordable cost too. So what you are thinking about it?

Sunday, May 8, 2011

Watermelon : The Boon For Your Kid's Health

watermelon
Yeah! All we worry about what a child will become tomorrow, yet we forget that he is someone today. This is the truth all we forget every time and become nervous about his/her health. In fact, what sort of happy tips one house can have to make his/her kid happy? Off course, there are many tips which are self standard that we get from our grandparent. But are they really worth in today’s arena? I don’t know it may be good on some occasions but not fully to be considered for implementation. Then what else is remaining?

In fact, every house is a close observer. They carry with difficulty of war between parents wanting their kids to eat healthy food and kids wanting to eat food that they find good. With a little knowing in advance and planning both parents and children can be happy. So they need not worry about their kid’s health.

It is the fact that every time children want to have tasty food and snacks. Adults want children to have good nutrition or say what kid’s needs to be eaten to sustain their body. Off course with a little thought it is possible to give kids extraordinary tasty food and snacks and the nutrition they need. If you take an example, watermelon makes a nutritious, healthy, tasty snack. Watermelon will also keep your kids from getting dehydrated in the hot summer months as it is 92% water.

Watermelon is a great source of vitamins A, B6, and C, and one serving provides 80 calories of energy and even 7% of the USRDA of potassium. It contains no fat at all and the lycopene in it gives it a lovely red color. Lycopene is an antioxidant that will help you stay healthy and fight disease. Medical India can give you even more details on the health value of watermelon.

Yeah! It is a great snack for the whole family, and what used to be a summer fruit of choice, watermelon is now available year round. Watermelon is versatile and is great with any meal: breakfast, lunch, or dinner. It is a good snack for the entire family. Just plain watermelon is tasty on its own. It is also a good ingredient in other recipes, too. So, I think parents should think on this subject if they consider the benefits of watermelon to keep their kid’s health fit.