Monday, May 4, 2009

Helicopter parenting more effective than formal parenting (Helicopter parenting - काय प्रकार आहे हां?)

Helicopter parenting - खरेच काय प्रकार आहे हां? परंपरागत चालत आलेल्या पालकत्वात आणि यात नेमका फरक कोणता? इथेच बरेच पालक गड़बड्तात.

ज्या पालकाना Helicopter पालक असे संबोधल्या जाते ते पालक त्यांच्या मुलांच्या लहान वयात हाताबाहेरिल आणि चौकटिबाहेरील टिका आणि ताशेरे मारत असतात. हे असे पालक असतात की ते सदोदित त्यांच्या मुलांच्या मागे असतात आणि त्यांना हर प्रकारची मदत करण्यात कुठेही आणि केव्हाही अग्रेसर असतात, जे की ते त्यांच्या बालवयात नेहमी घरापासून दूर राहिलेले असतात.

अशा प्रकारचे पालक हे नेहमी अंतिम टोकाची भूमिका घेणारे आणि प्रत्येक गोष्टीचे अवाजवी चित्र उभे करणारे असतात, त्याच प्रकारे त्यांनी पाल्कत्वाच्या बाबत लावलेले नवीन जावाई शोध आणि निकष तसेच त्यावरची शेरेबाजी हे आजच्या पाल्कत्वाला कसे घातक आहे हे पटवून देत असतात.

जुने शोधनिबंध हे दर्शवितात की, "अवाजवी पालकत्व" हे लहान बालकांच्या आरोग्याला आणि त्यांच्या वाढीस नकारात्मक दिशा देते. हे असे Helicopter पालक असतात की त्यांची प्रत्येक कृति ही त्यांच्या पाल्याला खुप फयाद्द्याची आहे असे समजतात.

निष्पाप आणि तरुण मुलांकडे त्यांच्या उभारीच्या दिवसात खुप लक्ष द्यावे लागते. ते समाजातील चालु असणा-या वाईट बाबी जसे की, डृग्स, संभोग, मानसिक आणि भावनिक तणाव आणि त्याच बरोबर सामाजिक स्थित्यंतरे याकडे सहज ओढला जाऊ शकतो.

यामुळेच या क्षेत्रातील expert लोकाना असे वाटते की पालकानी त्यांच्या मुलांच्या selection मध्ये, शंका निरसनामध्ये, त्यांना असलेली अनामिक भीती या सर्वांसाठी अगदी त्यांच्या बालपणापासून ते तरुणपणाच्या दिवसांपर्यंत खोलात जाउन भाग घ्यायला पाहिजे.

Helicopter पालकत्व म्हणजे तुम्ही तुमच्या मुलांबाबतित घेतलेले निर्णय असा याचा कृपया करुन अर्थ लावू नका. याचा खरा अर्थ म्हणजे तुम्ही मुलांना त्यांच्या पुढील भविष्यासाठी मदत करणे तसेच आर्थिक बाबतीत स्वत:ची पायावर उभे करणे आणि त्याबाबत मार्गदर्शन करणे होय. (जेव्हा तुमची मुले स्वत:च्या पायावर आर्थिक दृष्टया उभी राहू शकत नाहित तेव्हा)

मुले जेव्हा लहान असतात तेव्हाच त्यांना अडथळ्यांना सामोरे कसे जायचे हे शिकवावे लागते, आणि पालकांचेही हे कर्तव्य आहे की त्यांनीही त्यांच्या मुलांना निर्णय घेण्यात मदत केली पाहिजे.

Indiana Universitys Centre for Postsecondary research ने घेतलेल्या एका पाहनित असे आढळून आले की सुध्रढ विद्द्यार्थ्यांचे पालक हे -या अर्थाने Helicopter पालक असतात. याचाच अर्थ जे पालक त्यांच्या मुलांच्या अगदी समीप असतात तेच आत्मविश्वात्मक मुले घडवू शकतात. .

कारण मग ते काहीही असो, हे ही तितकेच महत्वाचे आहे की Helicopter पालकानी त्यांच्या मुलांच्या बाबतीत ते घेत असलेल्या निर्णयापासून खरेतर थोड़े लांबच रहायला हवे, जरी त्यांची मुले निर्णय घेण्यात चुक करीत असली तरीही ... हेच एक असे कारण आहे की मुले त्यांचा स्वत:चा निर्णय घेण्यात कालांतराने वाकबगार होतात. तेव्हा Helicopter पालक होण्यापूर्वी जरा विचार करा.

संबंधित पुष्प :

01. Child's Global Fleshiness : (मुलांमधिल लट्ठपणाचा जागतिक रोग) - १
02. Child's Global Fleshiness : Child's Global Fleshiness : (मुलांमधिल लट्ठपणाचा जागतिक रोग) - २
03. Child's Global Fleshiness : How to measure weight? (वजन कसे मोजावे?) - ३
04. Kid's Breakfast (मुलांचा खाऊ )
05. Be aware about kid's fever (मुलांचे तापेपासून स्वंरक्षण)
06. ICU : Ice Cream Unit
07. A Solution on Bed Weting : Homeopathy (मुलांच्या बेड वेटिंगवर उपाय)
08. How to measure weight? (वजन कसे मोजावे?) - ३
09. Sweet Medicine on Maleriya (मलेरियावर गोड औषध)
10. Kids and Rules of Massage (मुले आणि मालिश करण्याचे नियम)
11. What is the importance of beauty sleep in your kid's life? (मुलांसाठी झोप किती महत्वाची?)
12. Anti Oxidents : Keep Disease Away (एंटी आँक्सिडेंटस : दूर ठेवा आजारपणाच्या तक्रारी)
13. Milk : The Best Food Forever! (दूध एक उत्तम आहार)
14. If someone afflicted at home (घरात जर कुणी आजारी असेल तर )
15. Kids, please do not habitual with Fast Food..!!!
16. How toxins enter our body?
17. Useful Websites for Kids (मुलांसाठी उपयुक्त वेबसाइट्स)
18. While Conversation With Kids (मुलांशी संवाद साधताना)
19. Cryos : The First International Sperm Bank In India (भारतातील पहिली आंतरराष्ट्रीय वीर्य बैंक)
20. Stressful Period Before Delivery May Affect the Growth of Your Baby (प्रसूतिपूर्व काळात ताणाचा संतातिवर परिणाम शक्य)
21. Mom and Dad,Please change your attitude (मम्मी आणि पप्पा आता तरी बदला ना!)
22. Calcium Bank for your child
23. Kindergarchy : The Rules by Children
24. How safe are baby products?
25. How important the stickers on baby products?
26. What to do before your baby comes?
27. Baby Products - Money Saving Tips
28. Adults too can suffer from Whooping Cough
29. What's wrong with baby? Yeah! They are crying!
30. Calcium may significantly improve kid's bone health
31. An open letter to all young mom
32. Acne Products : Your Transforming Skincare
33. Some Health Tips for you all
34. How to get cured of diarrhoea - 1
35. What causes Diarrhoea? - 2
36. Tongue display helps recover balance problem
37. Diarrhoea in Children - 3
38. Get prominent skin with Resurgence
38. Homework in progress - 1
39. Homework in Progress : Regular overview - 2
40. Protect your grandparents with Medical Alarm
41. Homework in Progress : Make it a Quiz Time - 3
42. Homework in Progress - Postitive Feedback Counts - 4
43. Get Tea Bonanza at EnglishTeaStore.com
44. Homework in Progress : Break Point - 5
45. Homework in Progress : Do not think twice, just log on - 6
46. A judgement court for kids (शोषित पिढीत मुलांना न्याय लवकर मिळावा म्हणुन ख़ास न्यायालयाची स्थापना)
47. Adult's Rights (लहान मुलांचे अधिकार)
48. Smile Teeth : How important is a child's dental health?
49. Infants : could be a sign that they would develop autism later
50. Get the power of SmoothFitness to be look sexy
51. Sleep with a newborn : Some tips to parents
52. Kid Care Center : The things to know (Kid Care Center - मुलांचे काळजीवाहू घर)
53. Connecting with your kid at school : (मुलांची शाळेतील वर्तवणुक)
Post a Comment