Wednesday, May 6, 2009

Is It Right To Reward Children? (मुलांना बक्षिस देणे योग्य आहे का?)

कुणीही हे मान्य करील की मुलांना गिफ्ट देण्यापेक्षा दोन चांगले शब्द जर बोलले तर त्याच्या अंगावर मुठभर मास चढते. अर्थात भौतिक वस्तुंपेक्षा दोन चांगले बोल हे मुलांसाठी कधीही कामाला येतात.

जर तुम्हाला एक चांगले आणि परिणामकारक पालक बनायचे असेल तर अपेक्षेपेक्षा मुलांना जास्त बक्षिसांची चटक तर लावूच नका पेक्षा त्याना एखाद्या गोष्टीची किंमत कळु द्दया.

साधारणत: लहान मुलांसाठी काही परिस्थितीमध्ये junk food आणि पैसे हे त्या-त्या वेळेस बक्षिसाचे अर्थात rewards चे रूप घेत असतात.

नेहमी लक्षात ठेवा, तुमचा सकारात्मक प्रतिसाद हाच मुलांसाठी त्यांनी केलेल्या बरोबर गोष्टिसाठिचा एक चांगला reward आहे.

सकारात्मक reward चा परिणाम:

जर तुमचा मुलाने शैक्षणिक दृष्टया अथवा एखादे चांगले काम केले असेल तर, तुम्हाला त्याला चांगले reward हे सतत चांगले काम करण्यासाठी उद्दुक्त करण्यासाठी द्द्यावेच लागेल.

Reward हे गिफ्ट च्या स्वरूपाताच द्यावे असे काही नाही. ते तुमच्या मुलाला एखादे काम चांगले केले म्हणुन त्यास त्याबद्दल बरे वाटावे म्हणून द्यावे.

मुलांना reward देणे हे त्याला तुम्ही करत असलेले encouragement आहे असे नव्हे तर तो एक त्यास मदत करण्याचा मार्ग आहे हे सर्व पालकांनी लक्षात ठेवावे. हा एक असा मार्ग आहे की, जो तुमच्या मुलाला चांगले आणि वाईट यातील फरक स्पष्ट करून देइल.

जर तुमच्या मुलाने अभ्यासात खरेच काही चांगले करून दाखविले असेल तर, तुम्ही त्याला असा एक चांगला reward द्यायला हवा की त्याने तो सदगदित होइल. खरेतर की एक चांगले कल्पना आहे जी special occasions ला वापरता येइल, परंतु reward हे एक तुमच्या मुलाचे व्यसन होणार याची मात्र जरूर काळजि घ्या.

संबंधित पुष्प :

01. Child's Global Fleshiness : (मुलांमधिल लट्ठपणाचा जागतिक रोग) - १
02. Child's Global Fleshiness : Child's Global Fleshiness : (मुलांमधिल लट्ठपणाचा जागतिक रोग) - २
03. Child's Global Fleshiness : How to measure weight? (वजन कसे मोजावे?) - ३
04. Kid's Breakfast (मुलांचा खाऊ )
05. Be aware about kid's fever (मुलांचे तापेपासून स्वंरक्षण)
06. ICU : Ice Cream Unit
07. A Solution on Bed Weting : Homeopathy (मुलांच्या बेड वेटिंगवर उपाय)
08. How to measure weight? (वजन कसे मोजावे?) - ३
09. Sweet Medicine on Maleriya (मलेरियावर गोड औषध)
10. Kids and Rules of Massage (मुले आणि मालिश करण्याचे नियम)
11. What is the importance of beauty sleep in your kid's life? (मुलांसाठी झोप किती महत्वाची?)
12. Anti Oxidents : Keep Disease Away (एंटी आँक्सिडेंटस : दूर ठेवा आजारपणाच्या तक्रारी)
13. Milk : The Best Food Forever! (दूध एक उत्तम आहार)
14. If someone afflicted at home (घरात जर कुणी आजारी असेल तर )
15. Kids, please do not habitual with Fast Food..!!!
16. How toxins enter our body?
17. Useful Websites for Kids (मुलांसाठी उपयुक्त वेबसाइट्स)
18. While Conversation With Kids (मुलांशी संवाद साधताना)
19. Cryos : The First International Sperm Bank In India (भारतातील पहिली आंतरराष्ट्रीय वीर्य बैंक)
20. Stressful Period Before Delivery May Affect the Growth of Your Baby (प्रसूतिपूर्व काळात ताणाचा संतातिवर परिणाम शक्य)
21. Mom and Dad,Please change your attitude (मम्मी आणि पप्पा आता तरी बदला ना!)
22. Calcium Bank for your child
23. Kindergarchy : The Rules by Children
24. How safe are baby products?
25. How important the stickers on baby products?
26. What to do before your baby comes?
27. Baby Products - Money Saving Tips
28. Adults too can suffer from Whooping Cough
29. What's wrong with baby? Yeah! They are crying!
30. Calcium may significantly improve kid's bone health
31. An open letter to all young mom
32. Acne Products : Your Transforming Skincare
33. Some Health Tips for you all
34. How to get cured of diarrhoea - 1
35. What causes Diarrhoea? - 2
36. Tongue display helps recover balance problem
37. Diarrhoea in Children - 3
38. Get prominent skin with Resurgence
38. Homework in progress - 1
39. Homework in Progress : Regular overview - 2
40. Protect your grandparents with Medical Alarm
41. Homework in Progress : Make it a Quiz Time - 3
42. Homework in Progress - Postitive Feedback Counts - 4
43. Get Tea Bonanza at EnglishTeaStore.com
44. Homework in Progress : Break Point - 5
45. Homework in Progress : Do not think twice, just log on - 6
46. A judgement court for kids (शोषित पिढीत मुलांना न्याय लवकर मिळावा म्हणुन ख़ास न्यायालयाची स्थापना)
47. Adult's Rights (लहान मुलांचे अधिकार)
48. Smile Teeth : How important is a child's dental health?
49. Infants : could be a sign that they would develop autism later
50. Get the power of SmoothFitness to be look sexy
51. Sleep with a newborn : Some tips to parents
52. Kid Care Center : The things to know (Kid Care Center - मुलांचे काळजीवाहू घर)
53. Connecting with your kid at school : (मुलांची शाळेतील वर्तवणुक)
54. Helicopter parenting more effective than formal parenting (Helicopter parenting - काय प्रकार आहे हां?)
55. Parents Think : Video Games are good for children (पालकांचे मत : Video Games हे मुलांसाठी चांगले असतात)
56. More former Parents Develop Allround Nestlings
57. How Nurturing Impacts Your Child’s Attribute? (पालकांचे संगोपन कशाप्रकारे मुलांच्या जडणघडणीवर परिणाम करते?)
58. Eminent Tension Levels In Parents Of Children With Impairments (पालकांचे अति टेंशन मुलांना अपंग करते)
59. Important Points Before Leaving Your Children Alone At Home (मुलांना एकटे घरी सोडण्यापुर्वी घ्यायची काळजि)
60. Overweight Kids : Family Based Lifestyle Changes the Situation
Post a Comment