Saturday, May 9, 2009

How Your Parenting Style Benefits Your Child? (तुमच्या पालकत्वाचि स्टाइल मुलाला कशी फायद्याची राहील?)

पालकत्व हे खरेच अवघड काम आहे यात शंकाच नाही (असे मी माझ्या स्वानुभावावरुन तरी म्हणु शकतो!). पालकाचे पालकत्व हे मुलाचा बाह्यंगिण अविष्कार घडवून आणतो आणि मुलांना शिस्त, प्रामानिकपणा, आदर आणि स्वाभिमान शिकवितो.

पालक हे मुलांच्या वाढिमध्ये आणि सर्वांगीण विकासामधे एक महत्वाची भूमिका अदा करीत असतात त्यामुळे हे अत्यंत गरजेचे आहे की, पालकांनी मुलांच्या जडणघडणिसाठी कोणती स्टाइल वापरावी जी तुमच्या मुलाची personality नेहमी निरोगी आणि आनंदी ठेऊ शकेल.

परंतु पालक हे नेहमी मुलांना वाढविण्यासाठी वेगळा विचार करीत असल्यामुळे प्रत्येक पालकाची एकच विचारसरणी होउन बसते आणि ती म्हणजे, "त्यांचा मुलगा हा नेहमी आणि कायमस्वरूपी सगळ्यात पुढे असावा!"

प्रत्येक पालक हे एक चांगला पालक होण्यासाठी आणि त्यांच्या मुलाच्या आयुष्याला एक वेगळा आकार देण्यासाठी सदैव प्रयत्नशील असतात. जस जशी मुले मोठी होऊ लागतात तेव्हा पालकांच्या लक्षात येऊ लागते की त्यांनी घेतलेली मेहनत ही कामाला (किंवा फळाला म्हणा हवे तर) येत नाही. त्यामुळे ते दुसरे मार्ग शोधायला सुरुवात करतात.

जेव्हा त्यांच्यासमोर या सगळ्या गोष्टींचा उलट चेहरा समोर येतो तेव्हा आपसुकच पालक मुलांच्या नवीन विश्वातील घटनांचा विचार करायला लागतात आणि मुलांच्या नवीन विचारास नकळत मान्यता द्यायला लागतात. खरेतर आजपर्यंत perfect पालक होण्याचे पुस्तक अजूनतरी अस्तित्वात आलेले नाही. त्यामुळे सर्वसाधारण पालकत्वाचा अंगीकार करुन किंवा आपल्याकडून काय चुक होत आहे हे समजुन घेउन मुलांशी प्रेमळ आणि विश्वासपूर्ण संबंध निर्माण करायला काहीच हरकत नाही. बरोबर आहे ना?

संबंधित पुष्प :

01. Child's Global Fleshiness : (मुलांमधिल लट्ठपणाचा जागतिक रोग) - १
02. Child's Global Fleshiness : Child's Global Fleshiness : (मुलांमधिल लट्ठपणाचा जागतिक रोग) - २
03. Child's Global Fleshiness : How to measure weight? (वजन कसे मोजावे?) - ३
04. Kid's Breakfast (मुलांचा खाऊ )
05. Be aware about kid's fever (मुलांचे तापेपासून स्वंरक्षण)
06. ICU : Ice Cream Unit
07. A Solution on Bed Weting : Homeopathy (मुलांच्या बेड वेटिंगवर उपाय)
08. How to measure weight? (वजन कसे मोजावे?) - ३
09. Sweet Medicine on Maleriya (मलेरियावर गोड औषध)
10. Kids and Rules of Massage (मुले आणि मालिश करण्याचे नियम)
11. What is the importance of beauty sleep in your kid's life? (मुलांसाठी झोप किती महत्वाची?)
12. Anti Oxidents : Keep Disease Away (एंटी आँक्सिडेंटस : दूर ठेवा आजारपणाच्या तक्रारी)
13. Milk : The Best Food Forever! (दूध एक उत्तम आहार)
14. If someone afflicted at home (घरात जर कुणी आजारी असेल तर )
15. Kids, please do not habitual with Fast Food..!!!
16. How toxins enter our body?
17. Useful Websites for Kids (मुलांसाठी उपयुक्त वेबसाइट्स)
18. While Conversation With Kids (मुलांशी संवाद साधताना)
19. Cryos : The First International Sperm Bank In India (भारतातील पहिली आंतरराष्ट्रीय वीर्य बैंक)
20. Stressful Period Before Delivery May Affect the Growth of Your Baby (प्रसूतिपूर्व काळात ताणाचा संतातिवर परिणाम शक्य)
21. Mom and Dad,Please change your attitude (मम्मी आणि पप्पा आता तरी बदला ना!)
22. Calcium Bank for your child
23. Kindergarchy : The Rules by Children
24. How safe are baby products?
25. How important the stickers on baby products?
26. What to do before your baby comes?
27. Baby Products - Money Saving Tips
28. Adults too can suffer from Whooping Cough
29. What's wrong with baby? Yeah! They are crying!
30. Calcium may significantly improve kid's bone health
31. An open letter to all young mom
32. Acne Products : Your Transforming Skincare
33. Some Health Tips for you all
34. How to get cured of diarrhoea - 1
35. What causes Diarrhoea? - 2
36. Tongue display helps recover balance problem
37. Diarrhoea in Children - 3
38. Get prominent skin with Resurgence
38. Homework in progress - 1
39. Homework in Progress : Regular overview - 2
40. Protect your grandparents with Medical Alarm
41. Homework in Progress : Make it a Quiz Time - 3
42. Homework in Progress - Postitive Feedback Counts - 4
43. Get Tea Bonanza at EnglishTeaStore.com
44. Homework in Progress : Break Point - 5
45. Homework in Progress : Do not think twice, just log on - 6
46. A judgement court for kids (शोषित पिढीत मुलांना न्याय लवकर मिळावा म्हणुन ख़ास न्यायालयाची स्थापना)
47. Adult's Rights (लहान मुलांचे अधिकार)
48. Smile Teeth : How important is a child's dental health?
49. Infants : could be a sign that they would develop autism later
50. Get the power of SmoothFitness to be look sexy
51. Sleep with a newborn : Some tips to parents
52. Kid Care Center : The things to know (Kid Care Center - मुलांचे काळजीवाहू घर)
53. Connecting with your kid at school : (मुलांची शाळेतील वर्तवणुक)
54. Helicopter parenting more effective than formal parenting (Helicopter parenting - काय प्रकार आहे हां?)
55. Parents Think : Video Games are good for children (पालकांचे मत : Video Games हे मुलांसाठी चांगले असतात)
56. More former Parents Develop Allround Nestlings
57. How Nurturing Impacts Your Child’s Attribute? (पालकांचे संगोपन कशाप्रकारे मुलांच्या जडणघडणीवर परिणाम करते?)
58. Eminent Tension Levels In Parents Of Children With Impairments (पालकांचे अति टेंशन मुलांना अपंग करते)
59. Important Points Before Leaving Your Children Alone At Home (मुलांना एकटे घरी सोडण्यापुर्वी घ्यायची काळजि)
60. Overweight Kids : Family Based Lifestyle Changes the Situation
61. Is It Right To Reward Children? (मुलांना बक्षिस देणे योग्य आहे का?)
62. Parent Coaching Can Assist Kids To Lose Weight
63. Grandness Of Fathers In The Lives Of Their Children
64. How to talk with your Tweens in Mensturation
65. The Benefits Of Being Ignored : Important for Your Children
Post a Comment